marți, 30 iunie 2020

CPS a MApN nu dă doi bani pe OZU

Spuneam
în câteva rânduri că CPS a MApN lucrează după reguli proprii, sfidează bunul
simț și chiar legislația, iar controlul îndelung și încă nefinalizat al Curții
de Conturi este încă o dovadă că pe acolo este ceva putred. Nimeni nu dă nici o
explicație, lumea întreabă, nimeni nu răspunde, nici chiar Curtea de Conturi nu
mai răspunde, subiectul a devenit tabu, toată lumea tace când e vorba de CPS a
MApN. De fapt cred chiar că este impropriu spus CPS a MApN, pentru că dacă avem
în vedere cum lucrează, și cum își tratează pensionarii, numai a MApN nu este.
Iar ultimul răspuns primit de un pensionar arată că CPS NU SE SUPUNE
LEGISLAȚIEI ȘI REGULAMENTELOR MApN.

Iată
despre ce e vorba.

În
anul 1995, un domn maior, O M,  din
Craiova, trece în rezervă. I se întocmește dosar de pensie, iese la pensie,
primește decizie de pensie.

În
octombrie 1995 a fost pensionat  cu  dosar de pensie nr 17714 din 24.11. 1995,
eliberându-i-se decizia de pensie nr 060675.

 1. În
  anul 2007, în baza legii 90/2007 a fost stabilită o nouă procedură de calcul a
  pensiei, prin care era introdusă în baza de calcul, și solda de merit. Ca
  atare, ofițerul a solicitat, printr-o  o
  cerere către UM 01178 Craiova, să i se elibereze un document din care să
  rezulte că a beneficiat în anul ieșirii la pensie de solda de merit.
 2. Unitatea
  i-a eliberat  adeverința cu nr
  A4227/26.11. 2007 în care se menționa că în baza OZU nr 45/06.03. 1995, era
  beneficiar al soldei de merit în anul 1995 pe perioada solicitata.
 3. Ca
  urmare a acestei adeverințe, eliberate în baza amintitului OZU, CMZ Dolj a
  înaintat către CP a MApN fișa cu elementele de calcul pentru stabilirea soldei
  lunare brute pentru recalcularea pensiei militare, document  înregistrat cu nr C.R. 295/26.11.2017 la
  punctul 9 al acestui document se afla menționat faptul că ofițerul a beneficiat
  de solda de merit.
 4. În
  baza acestei fise de calcul, i s-a eliberat o nouă decizie de recalculare în
  data de 04.01. 2008 care includea și solda de merit SPECIFICÂNDU-SE ÎN BULETINUL
  DE CALCUL, LA PUNCTUL A, ȘI SUMA, RESPECTIV 162 LEI.
 • Ca
  urmare a recalculării pensiei, ofițerul a primit retroactiv sumele corespunzătoare  soldei de merit ce i se cuveneau.
 • În
  anul 2016, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor, L 223/2015 i s-a emis o
  nouă decizie de recalculare, nr. 15665/1 din 13.10.2016 în care în anexa 1,
  cuprinzând baza de calcul a pensiei nu figurează solda de merit. Ca urmare, începând
  cu data de 01.01.2016 ofițerul  a primit
  pensia fără  a avea inclusă  solda de merit, așa cum reieșea din adeverința
  A4227/26.11.2007.
 • Ofițerul
  a solicitat clarificări casei de pensii a contestat decizia de recalculare dar
  a și a fost îndrumat să solicite informații la CMZ  care este organul responsabil cu trimiterea
  bazei de date către CPS.
 • La
  rândul sau, CMZ Craiova l-a trimis la UM01178 unitatea de unde a ieșit la
  pensie, pentru a-i elibera o nouă adeverință .
 •  Ofițerul a făcut o nouă cerere de solicitare a
  adeverinței către UM01178 Craiova,  care
  i-a trimis adeverința nr A-3847/ la care s-a anexat fișa cu elementele de
  salarizare pe perioada aprilie –septembrie 1995, în care totuși nu figurau nici
  elementele din adresa A4227/26.11.2007, nici alte venituri, cum ar prime,
  recompense. Nu a primit în acest răspuns, deși a solicitat, nicio lămurire sau
  explicație  cu privire la actele care au
  stat la baza eliberării adeverinței A-4227/26.11/2007.
 • A solicitat o alta adeverința, care sa lămurească
  aspectul si să specifice dacă a beneficiat sau nu de solda de merit și să i se
  dea copie după OZU din care să rezulte acest lucru. A mai solicitat copie după
  statele de plata si OZU, SAU SĂ I SE PUNĂ LA DISPOZIȚIE PENTRU A LE CONSULTA,
  CONFORM LEGII, fiind documente care priveau calculul pensiei sale.
 • În răspunsul primit prin adresa A-64/04.01.2019, i  s-a 
  confirmat ca a primit, conform OZU 45/06.03.1995 solda de merit, dar nu
  figurează pe state, dar și că adeverința A-4227/26.11.2007 nu mai există în
  arhivă fiind distrusă și ca nu i  se pot da
  copii după documente,  acestea fiind
  clasificate.
De remarcat faptul
că deși admite că figura pe ordinul de zi că a primit solda de meri și că în
baza acestuia i s-a eliberat o adeverință în baza căreia i s-a acordat sau luat
în  calcul suma respectivă și la pensie
începând cu anul 2008, acum unitatea emitentă refuză să vadă că începând cu
luna aprilie, în comparație cu martie 1995 
ofițerul a beneficiat de o sumă corespunzătoare soldei de merit,
recunoscută de fapt anterior și declară nonșalant că nu figurează pe statul de
plată ca beneficiar al soldei de merit, așadar nu poate emite un document din
care să rezulte că a primit suma respectivă, deși documentul există, este
extrasul din OZU.

Fiind abordat de
către respectivul ofițer, am contactat conducerile CPS, CMZ și Bg 2 solicitând
să se facă verificări privind documentele de care avea omul nevoie. Am primit
asigurări că se va verifica situația și rezolva. De la CPS , doamna Andrițoiu
mi-a explicat că nu îi poate lua în calcul solda de merit pentru că în
adeverința trimisă nu este consemnată suma și că așteaptă să primească de la
CMZ un nou buletin de calcul, dar probabil că doamna colonel aspirant la gradul
de general nu cunoștea prevederile Ordinului 25/15/02.2015, care specifică  la art 2 ca
recalcularea pensiilor se realizează de către casele de pensii sectoriale  pe baza datelor și documentelor existente în
bazele și arhivele proprii, precum și a datelor transmise de structurile din
cadrul instituțiilor publice de apărare” . Cu alte cuvinte, dacă
documentul cu suma corespunzătoare soldei de merit, EXISTA ÎN DOSARUL DE PENSIE
AL SOLICITANTULUI LA CPS, DE CE MAI AVEA NEVOIE DE ALTĂ HÂRTIE?


  Cei de la CMZ au spus că nu pot emite unul, pentru că nu există
state de plată din care să rezulte că ofițerul a primit solda de merit,
deși exista ordinul de zi și.. suma se deducea din verificarea sumelor
încasate în lunile martie și aprilie. De fapt în ștate suma era
vizibilă, dar nu consemnată ca atare, dar ei dacă nu au găsit-o
individualizată, nu au luat-o în considerare. Probabil că în
atribuțiunile funcționale nu intra și operațiunea de scădere a celor
două sume, care ar fi scos la iveală solda de merit.

Deci  comandantul UM 01178 Craiova când i se
solicită situația veniturilor și să identifice documentele care să ateste dacă
ofițerul a primit sau nu solda de merit, verifică statele începând cu luna
aprilie deși știe că de fapt solda de merit a fost stabilită și dată pe OZU în
martie. Dar când nu vrei să admiți un drept al unui om, ai orbul găinilor și te
faci că nu vezi evidența. Și toți cei care au avut un rol aici, știu că solda
de merit există fizic în stat, chiar și nenominalizată ca drept,  dar acordată ca sumă, dar se fac că nu
înțeleg.

 1. Pana la urma, la insistentele ofițerului,  UM01178 Craiova si CMZ Dolj au trimis către
  CSP a MApN documentele necesare, dar incomplete, deoarece au specificat numai
  faptul că ofițerul a beneficiat de solda de merit dar nu au trecut si suma, menționând
  că nu apare în statele de plată, iar CSP solicita suma.
 2. În decembrie 2019, ofițerul primește și răspunsul de la
  Comisia de Contestații din cadrul  MApN,
  prin care i se răspunde la contestația făcută în 2018 privind decizia de
  recalculare. Pe pagina 2 a Hotărârii Comisiei de Contestației, în capul paginii
  se spune:
.

Aparent, Comisia îi dădea dreptate, constatând că există ”neclarități” în
stabilirea pensiei, cu trimitere la solda de merit și cere CPS să solicite
lămuriri de la UM01178 CRAIOVA. Dar doar aparent a admis asta, pentru că
practic, la finalul hotărârii, Comisia de Contestații  îi taie lămâia:

.

Deci, EXISTĂ
NECLARITĂȚI  privind calculul  pensiei, 
dar CONTESTAȚIA ESTE NEÎNTEMEIATĂ. Unde s-a mai văzut așa ceva? Rețineți
că aceste afirmații sunt făcute de aceeași comisie, pe aceeași contestație,
aceeași pagină

Iată deci că
plecând de la cdt UM01178, continuând cu cel al CMZ cu cel al CPS și Comisia de
Contestații, toată lumea și-a dat mâna la batjocorirea acestui ofițer,
trimițându-l de la unul la altul, pentru ce? Pentru suma de 162 de lei pe care
TOȚI refuză să i-o acorde, deși are dreptul la ea. Să nu dai acatiste ? Să nu
îți vină să spui: ”dar-ar Dumnezeu și Maica Precistă ca toți orbii care nu văd bătaia de
joc să mănânce toată viața cu toată familia lor DOAR din suma aia care i se
refuză ofițerului”?


Dar asta nu e
totul.

Văzând că nici o
structură nu îi face dreptate am făcut o sesizare către ministrul apărării ș

CPS a MApN nu dă doi bani pe OZU

marți, 23 iunie 2020
La noi 

La noi când vine câte o năpastă
Păi vine frate, vine, nu se-ncurcă
și stă pe capul tău ca o nevastă
de stai plouat precum un pui de curcă.

Și-atunci când vine, vine  ropotit  
Adică niciodată numai una
Că stai sub streașină ciucit
și-aștepți înfrigurat să treacă ciuma.

Că uite-asa se întâmplă și-acuma
Veni covidul de ne pricopsi
Și pentru că așa era cutuma
Dădu cu ape  de ne răcori.

Ei spune tu acum ce-i de făcut,
Zicea mai ieri, Vasile-a lu Dominte
Io zic, răspunse Fane abătut,
Io zic să ne luăm alt  președinte!